Olbia Bilişim-Logo Yazılım İş Ortağı

ERP Proje Yönetimi

Giriş…

Kurumlar, çağın hızlı olgunlaşan ve artan güçlü rekabet ortamında sürdürülebilirliklerini sağlamak, ayakta kalmak ve yeni gelişen teknolojilere uyum sağlamak zorunda kalmışlardır. Kendi iş süreçlerini kontrol altına almak ve yönetebilmek için büyük ölçüde önem taşıyan, soyut teknolojik yatırımlardan biri olan Ticari Yazılım ve Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) uygulamalarından yararlanmaktadırlar. Bilgi yönetiminin, kurumların her noktasına nüfuz ettiği günümüzde, bilginin işlenip yönetilebilmesi, işletme yaşam döngüsü için bir zorunluluk halini almıştır.

Gelişme...

Sağlıklı bir ERP uygulaması geçişi, işletme iş hacmine göre değişiklik göstererek haftalar veya aylar alabilmektedir. Kimi projelerde bu süre çok daha uzun sürebilmektedir. Bu süreyi etkileyen nedenler genellikle işletmenin iş hacmi, beklenmeyen aksaklıklar ve mevcut operatörlerin uygulamaya adaptasyon süresine göre değişkenlik gösterebilir. Geçiş kısmını vurguluyoruz, çünkü belirtilen süreler uygulamayı hayata geçirebilmek için gerekli olan zaman dilimidir. ERP ise bitmeyen ucu açık bir süreçtir. Sürekli ilgi ister, takip ister, yapılandırma ister ve zamanla birlikte kıyafet gibi kurumun bedenine göre dikilir. ERP projelerinin en önemli kısımları kullanılan yazılım, operatör (kullanıcı) inisiyatifi ve danışman faktörüdür.

Sonuç…

ERP uygulaması ne kadar donanımlı olursa olsun, uygulamayı kullanacak kişilerin başarısı ve danışmanlık hizmetinin kalitesi bir anlamda uygulamanın başarısını belirler. ERP projelerini yönetmek ve başarı ile sonuçlandırmak uzun ve zahmetli bir iştir. Kurumlar bu süreçte güçlü danışmanlık ve destek hizmetine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu noktada Olbia size tecrübeli kadrosu ile güçlü ERP projelendirme hizmeti sunmaktadır.


;